×
MENU

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží a služeb v České republice.

SkatePro.cz vlastní a provozuje:

SkatePro ApS
Omega 6
8382 Hinnerup
Dánsko

Telefon: 588 080 066
Email: email@skatepro.cz
Daňové identifikační číslo: CZ684306229

Objednání a platba

 • ​​​​Pokud se v objednávkách vyskytne tisková chyba, chyba v informaci o skladové dostupnosti zboží nebo chyba ocenění zboží, budeme vás o tom informovat prostřednictvím e-mailu.
 • Pokud si objednáte z jakékoli adresy na území Evropské unie, platí následující: Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %. Všechny předchozí ceny jsou orientační katalogové ceny, ceny konkurence nebo předchozí ceny, použité e-shopem SkatePro.
 • Pokud jste si vytvořili účet, máte možnost přihlásit se a zobrazit si obsah objednávky a stav všech předchozích objednávek. Pokud jste si nevytvořili účet, souhlas s obchodními podmínkami vám bude k dispozici v momentě potvrzení objednávky, které obdržíte e-mailem.
 • Ve SkatePro si mohou objednat pouze zletilé osoby. Nezletilí si mohou objednat zboží pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného opatrovníka.
 • Fakturovaná částka vám bude účtována až v okamžiku potvrzení/odeslání vaší objednávky. Akceptujeme následující platební metody: Všechny hlavní kreditní karty & PayPal.

Doprava

3-4 pracovní dny, pokud jsou všechny položky z objednávky na skladě.

Právo na vrácení (Právo na odstoupení)

Pokud si svůj nákup ve SkatePro z jakéhokoli důvodu rozmyslíte, máte možnost využít vaše právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 365 dnů od obdržení objednávky. Zároveň nás musíte informovat o odstoupení e-mailem na email@skatepro.cz nebo telefonicky na čísle 588 080 066. Můžete také využít náš standardní formulář pro odstoupení a poslat ho spolu s vraceným zbožím. Za odstoupení od smlouvy nelze považovat pouhé odmítnutí převzetí objednávky při doručení, aniž byste nás o této skutečnosti předem upozornili.

Vrácení:
V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele máte právo vrátit svou objednávku bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů. V tom případě si zákazník sám hradí přepravu vraceného zboží. Zákazník také zodpovídá za stav zboží během přepravy.

SkatePro vám ale dává možnost vrátit zboží i po překročení této doby. Pokud si přejete vrátit zboží mezi 15. až 365. dnem po obdržení vaší objednávky, musí zboží splňovat následující: Vracené zboží musí být ve stejném stavu a množství jako v okamžiku jeho obdržení.

Zboží můžete vrátit jedním z následujících způsobů:

 • vrácením objednávky,
 • nebo využijte náš standardní formulář pro odstoupení a odešlete ho spolu s vraceným zbožím (viz příloha I).

Nezapomeňte k vracenému zboží připojit číslo objednávky. Můžete přiložit vrácenku (return note), která byla součástí zásilky na vaši adresu, nebo využijte formulář pro vrácení zboží, který najdete k vytištění na našich webových stránkách. Vytiskněte ho, vyplňte a přidejte ho do balíku se zbožím na vrácení. Upozorňujeme, že během přepravy ručíte za stav zboží, a to od okamžiku odeslání až do okamžiku doručení do SkatePro. Proto se ujistěte, že je zboží bezpečně zabaleno.

Vrácení fakturované částky

Pokud si svůj nákup rozmyslíte a chcete, aby vám byla vrácena celá vyfakturována částka, je třeba vrátit všechny zakoupené produkty ve stejném stavu, v jakém vám byly doručeny. Jakmile obdržíme vaše vrácené zboží, ověříme ho a poté vám zašleme příslušnou částku prostřednictvím stejné platební metody, která byla použita k uhrazení vaší objednávky. Pokud jste například zaplatili kreditní kartou, částka bude vrácena na účet této kreditní karty.

Pro dárkové karty platí následující:

 • Při vrácení nepoužité dárkové karty vrátíme částku ve výši dárkové karty.
 • Pokud jste zaplatili dárkovou kartou a vrátili jste zboží, dostanete novou dárkovou kartu.
 • Pokud jste částečně zaplatili dárkovou kartou a vrátili zboží, dostanete novou dárkovou kartu v ceně vrácených položek a k tomu zbývající částku z původní dárkové karty.

Jsme oprávněni počkat s vrácením vyfakturované částky až do obdržení vámi vráceného zboží, abychom mohli ověřit jeho stav.

STAV VRÁCENÉHO ZBOŽÍ PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Nesete odpovědnost za zničení nebo případné snížení hodnoty výrobku, pokud byl výrobek použit jiným způsobem než takovým, který je nutný k seznámení se s povahou a fyzickými vlastnostmi produktu. Pokud byl výrobek používán více, než je popsáno výše, považujeme produkt za používaný. To znamená, že v případě vrácení produktu zpětnou úhradu fakturované částky neprovedeme nebo vrátíme jen část fakturované částky - v závislosti na odhadované tržní hodnotě výrobku.

Chcete-li využít své právo na odstoupení od smlouvy bez použití služby zpáteční přepravy poskytované naší společností, musíte odeslat zboží na adresu:

SkatePro ApS
Omega 6, Søften
8382 Hinnerup
DK - Dánsko

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY NENABÍZÍME NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY:

 1. Služby a zboží vyrobené na přání nebo přizpůsobené individuálním požadavkům spotřebitele, a to, pokud byl již zahájen proces výroby produktu nebo jeho adaptace. Toto ustanovení je ovšem platné pouze tehdy, pokud jste společnosti SkatePro dali svůj souhlas se zahájením procesu výroby/adaptace předtím, než vypršelo právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Rekreační aktivity, včetně zábavních nebo sportovních akcí, pokud je ve smlouvě uveden konkrétní den nebo lhůta, ve které bude daná služba vykonávána.

Reklamace

Podle dánského zákona o prodeji zboží máte právo reklamovat zboží v průběhu 24 měsíců. Toto právo se vztahuje na všechny výrobky a znamená, že zákazník může reklamovat nedostatky produktů, které byly přítomny v době doručení výrobku. Je však důležité, aby tyto nedostatky nebyly způsobeny nesprávným používáním produktu nebo jiným nesprávným zacházením s produktem, které mohlo vézt k jeho znehodnocení. Pokud vám bude reklamace uznána, produkt vám bude opraven nebo vyměněn, v některých případech vám mohou být vráceny peníze nebo snížena cena zboží. Konečné řešení závisí na specifické situaci a na odborném ohodnocení společnosti SkatePro.

Reklamaci jste povinni oznámit v přiměřené době po nalezení závady. Reklamace ve lhůtě dvou měsíců jsou vždy považovány za včasné. Náklady na přepravu reklamovaného zboží uhradí naše firma, ale pouze pokud se s námi předem dohodnete o způsobu přepravy.

Aby bylo možné posoudit nárok na reklamaci, potřebujeme zhodnotit stav konkrétního produktu. Chcete-li uplatnit nárok na reklamaci, postupujte jednou z následujících metod:

 • Ve většině případů jsme schopni vyhodnotit nárok na reklamaci, aniž by bylo nutné nám dané zboží zaslat. Rozhodnutí o posouzení problému nejrychleji získáte, pokud nám zašlete e-mail s popisem vady a detailními fotkami vady.
 • Odeslání výrobku spolu s podrobným popisem vady výrobku, včetně příčiny poškození.

Pokud vracíte zboží, pak vás zdvořile žádáme o vyplnění formuláře o vrácení online. Také ho můžete vytisknout přímo z našich webových stránek, vyplnit ho a zaslat spolu s vraceným zbožím. Chcete-li vrátit výrobek bez použití některé z našich dopravních služeb, pokryjeme pouze náklady za nejlevnější možnost zpáteční dopravy, a jen pokud bude reklamace uznána za oprávněnou. Upozorňujeme, že za stav výrobku během přepravy ručíte vy, a to od okamžiku odeslání až do okamžiku doručení do SkatePro. Proto se ujistěte, že je zboží bezpečně zabaleno.

Ochrana osobních údajů při nákupu

V souvislosti s vaším nákupem na našich webových stránkách shromažďujeme osobní údaje. Upozorňujeme, že používáním webové stránky souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Tento web také používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Informace o řešení sporů

V případě stížnosti můžete použít portál Evropské komise pro řešení sporů online. Tento portál je vhodné znát a používat, pokud jste spotřebitel s pobytem v jiné EU zemi. Stížnost můžete vyplnit zde. Když vyplňujete stížnost, prosím uvedte náš email: email@skatepro.cz

Ostatní

Všechny nákupy na našich webových stránkách jsou prováděny v češtině. Informace o předchozích objednávkách najdete po přihlášení ke svému účtu (v horní části našich webových stránkách). Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách, uložíme váš nákupní košík v našem systému. Pokud se nákup přeruší, jeho obsah je odeslán prostřednictvím e-mailu.

Příloha I — standardní formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář by měl být vyplněn a odeslán pouze v případě, že odstupujete od smlouvy)

Adresát: SkatePro ApS

Prohlašuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*)
Datum objednání / datum obdržení
Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa spotřebitele
Podpis spotřebitele (pouze v případě, že je tento formulář doručen v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

SkatePro